REKLAMACJA

Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem

Reklamowany towar należy zwrócić (listem poleconym) wraz z dołączonym dowodem zakupu oraz poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji (POBIERZ) na adres siedziby firmy.

 

Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.


Proces reklamacji w sklepie www.prestigekids.pl zgodny jest z art. 8 ust. 4 z dnia 30 lipca 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 1964, Nr 16 poz 93 ze zmianami).


Created by: RTM Studio